Pamela Garpefors

Pamela Garpefors

Tro, kyrka och samhälle.

Mission-shaped church

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, February 10, 2013 14:45:30

Prostmötet i Lunds stift har samtalat om Mission-shaped churches och fresh expressions. Detta har lett till att biskop Graham Cray kommer till prästfortbildningen i Lund nu i april 2013.

Flera församlingar i stiftet har redan inspirerats och börjat samtala, be och leva i denna missionsanda. Tillsammans i Jesu Kristi namn.

Kyrkans självbild

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, February 10, 2013 14:38:42

Företagsbesök är angeläget. Ledningsgruppen i Karlskrona stadsförsamling träffade ledningsgruppen på IKEA.

Vi delade visioner, core purpose, core value, entusiasm och tro.

En mycket intressant diskusssion om konsumtionssamhället ledde till livsvärderingar.

IKEA:s ledningsgrupp avsatte flera timmar för att få dela visioner och lyssna.

De ville lyssna på hur VI som kyrka är angelägna år 2013. Vi som kyrka....?

De höll med om att det självklart finns många kristna på IKEA, både de som arbetar där och de som besöker. Vi - tillsammans - fick ett samtal om vår kyrkas angelägenhet idag.

Global

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, February 10, 2013 14:19:38

Kyrkan var en globaliserad rörelse långt innan ordet globalisering var uppfunnet.

Ber för vårt vänstift i Sydsudan. Biskop Stephen och hans hustru Lilian låter oss djupna i tro, teologi och liv.

Tillsammansskap

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, February 10, 2013 14:02:51

Tillsammansskap skapar entusiasm, delaktighet och mersmak!

Friktion ger värme! Fram för mer sociabilitet - med Jesus i centrum.

Ideella medarbetare

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sat, February 09, 2013 22:55:01

I Karlskrona stadsförsamling växer det strukturerade arbetet för ideella medarbetare fram.

Först rustas vi anställda och förtroendevalda av och med diakon Maria, inbjudna föredragshållare och samtalspartners.

Vi diskuterar det ideella arbetets betydelse - för kyrkan, individen och samhället. Människosynsfrågor och församlingssyn synliggörs.

De ideella medarbetare som redan nu finns (de har i synnerhet växt fram ur Vuxenkatekumentatet och tjänstgör som kyrkvärdar, i Världsbutiken etc) driver undervisningsfrågorna starkt. Undervisning om Jesus, om den kristna tron.

Att tala tydligt om Jesus Kristus är vår nutid!

Klarsyn

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sat, February 09, 2013 15:27:22

Det blåser hårt i samhället och livet. Var och en sköter sitt. Tro talar vi inte om.

I Sverige behöver vi korrigera tanke- och handlingsmönster. Tro spelar roll, inte bara i våra ensamma duster med livet utan också i samhällslivet. Att religion enbart skulle vara en privatsak är en av våra dagars mest seglivade missuppfattningar.

En av nycklarna till kyrkans förnyelse

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Thu, February 07, 2013 13:52:37

I vår tid, då så många hungrar och törstar efter andlighet och söker tekniker i orientaliska traditioner, kan man inte undgå att förvånas över att vi dröjer så med att öppna traditionens förseglade skatt som sammanfattas i liturgin.

Kyrkans plats är mitt i världen

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Tue, January 29, 2013 18:52:55

Genom varje döpt är kyrkan fysiskt närvarande i världen.

Jesu kärlek kan förmedlas genom omsorg, hjälp, lyssnande, bön.

Genom varje döpt är kyrkan närvarande i världen.

Ja, det ska synas på oss att vi är kristna.

Kyrkans plats är mitt i världen!

« PreviousNext »