Pamela Garpefors

Det trotsiga hoppetTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Fri, November 01, 2013 14:55:13

Blog image
Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak (1 Petrus 2:15-16)

Higg - GudTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Thu, October 10, 2013 08:34:34

Blog imageSjälvklart skrivs gudspartikel med litet g. Det syftar till partikeln och inte till Gud.
Annars, med stort G, skulle det vara Guds partikel.
Det kanske det är...

På vägTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Tue, July 16, 2013 10:17:18

Blog image

UppståndelseTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Fri, April 19, 2013 08:35:21

Blog image

En väldig massa uppståndelse;

Vi är uppståndelsens folk!

Ljuset i dödsriketTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Sat, March 30, 2013 11:08:04

Blog image

"När Frälsaren slöt ögonen på korset tändes ljuset i dödsriket, ty Herren själv steg ned för att förstöra dödsriket." (Melito av Sardes b 100-talet)

Prövningens stundTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Sat, February 16, 2013 12:18:09

Blog image

Temat "Prövningen stund", Första i fastan, leder lätt tankarna till att vi ska be för dem som har det svårt. Men huvudtemat idag är att be om hjälp mot frestelser.

Själva grundsynden hos oss människor är att vi sätter oss själva i centrum istället för Gud. Egoismen ligger till grund för frestelser.

Kristen tro blir ofta presenterad som ett blekt budskap om kärlek i största allmänhet. Men i "prövningens stund" krävs klarsynthet, handlingskraft och mod att gå emot strömmen.

Frestelserna är en del i djävulens kamp mot Guds rike och därför insatta i ett större sammanhang. Synden är alltså ingen privatsak utan skadar hela Kristi kropp, kyrkan.

Låt oss be om hjälp att stå fasta på vår plats i kampen.

KorsmärktTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Thu, February 14, 2013 08:57:10

Blog image

Igår var det Askonsdagsmässa och runt omkring syntes människor med svarta kors på sina pannor. Torka bort det? Nej, det får gärna synas.

I detta tecken ska du segra!

"Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag" (2 Kor 6:2).

I princip kan vi omvända oss varje ögonblick på nytt, men aldrig är det lämpligare än just nu. Med hela Kyrkan vill vi därför börja denna botens och bönens tid.

Det är inte i yttre och spektakulär botgöring utan i hjärtats förkrosselse och ånger som den sanna omvändelsen sker. Det är djupt inom oss - i det fördolda - det händer.

"Stoft är du, stoft blir du åter, omvänd dig och tro evangelium"

Omvänd dig och tro Evangelium!

Kärlekens vägTro och liv

Posted by Pamela Garpefors Wed, February 13, 2013 06:36:02

Blog image

Dina ögon är fyllda av glädje. Vad har de sett för att få den glädjen och det ljuset?

Nu ser jag närmare och upptäcker att där finns två bjälkar i dina ögon. En lodrät och en vågrät. Det är korsets befriande kärlek som jag ser i dig. Ett stort plustecken!

Tillsammans, med våra olika nådegåvor, vandrar vi kärlekens väg!