Pamela Garpefors

Pamela Garpefors

Tro, kyrka och samhälle.

Själa-vård?!

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, October 21, 2012 19:49:01

Hur tänkte han, direktören för Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning, när han uttalade följande; ”Innanför kyrkogårdsmuren är det en självklarhet att besökarna möts av vår kommunala personal som svarar på frågor om gravar, gravrätt och gravskötsel och kan visa vägen till världsarvets besökscentra, toaletter m m. Det får inte finnas några oklarheter om vem som ansvarar för ordningen på begravningsplatsen. Därför vill vi inte ha annan personal än förvaltningens egen inne på Skogskyrkogården.” Uttalandet kom i samband med direktivet att Svenska kyrkan inte får finnas vid ingångarna till Skogskyrkogården i Stockholm, under allhelgonahelgen.

Av någon anledning är det just uttrycket ”vem som ansvarar för ordningen” som jag reagerar mest på. Ordningen (ordo) har Svenska kyrkan stor erfarenhet av. Ordo Salutis är en själavårdstradition som använts och utvecklats sedan 300-talet. Frågor om gravar, gravrätt och gravskötsel sköts av kyrkogårdens personal och samtal kring själens vård sköts av kyrkan. Ordning och reda. Kyrkogårdsförvaltningens beslut till trots, prästerna kommer att finnas till hands på området.” De kan inte hindra oss från att gå in”, säger Margareta Stiernstedt, kyrkoherde.

För övrigt väcks ännu ett spörsmål. Svenska kyrkan är alla medlemmar. Tänk så många av de anställda på Skogskyrkogården som är medlemmar i Svenska kyrkan. Det är viktigt att det, parallellt med skarp själavård utförd av präster och diakoner, pågår ett stärkande och bemyndigande av de kyrkotilllhöriga. Evangelium åt folket handlar om att bemyndiga människor att i sitt liv tala om och leva evangelium.

Tack direktören - ditt uttalande har skapat debatt och diskussion. Av debatten att döma förväntas präster och diakoner sköta själavården på kyrkogården och kyrkogårdspersonal förväntas sköta gravskötseln. Ordning och reda.

Nu kommer inte prästerna att stå vid ingångarna utan finnas till hands på området. Ja, det är kanske bättre att röra sig ”ute på fältet”, och gå den smala vägen, än att stå vid ingångarna, de trånga portarna.

Gud välsigne dig!