Pamela Garpefors

Pamela Garpefors

Tro, kyrka och samhälle.

Ideella medarbetare

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sat, February 09, 2013 22:55:01

I Karlskrona stadsförsamling växer det strukturerade arbetet för ideella medarbetare fram.

Först rustas vi anställda och förtroendevalda av och med diakon Maria, inbjudna föredragshållare och samtalspartners.

Vi diskuterar det ideella arbetets betydelse - för kyrkan, individen och samhället. Människosynsfrågor och församlingssyn synliggörs.

De ideella medarbetare som redan nu finns (de har i synnerhet växt fram ur Vuxenkatekumentatet och tjänstgör som kyrkvärdar, i Världsbutiken etc) driver undervisningsfrågorna starkt. Undervisning om Jesus, om den kristna tron.

Att tala tydligt om Jesus Kristus är vår nutid!