Pamela Garpefors

Pamela Garpefors

Tro, kyrka och samhälle.

Kyrkans självbild

Tro och livPosted by Pamela Garpefors Sun, February 10, 2013 14:38:42

Företagsbesök är angeläget. Ledningsgruppen i Karlskrona stadsförsamling träffade ledningsgruppen på IKEA.

Vi delade visioner, core purpose, core value, entusiasm och tro.

En mycket intressant diskusssion om konsumtionssamhället ledde till livsvärderingar.

IKEA:s ledningsgrupp avsatte flera timmar för att få dela visioner och lyssna.

De ville lyssna på hur VI som kyrka är angelägna år 2013. Vi som kyrka....?

De höll med om att det självklart finns många kristna på IKEA, både de som arbetar där och de som besöker. Vi - tillsammans - fick ett samtal om vår kyrkas angelägenhet idag.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.